SPIRE GOLF GREEN

SPIRE Golf Green er satt sammen av de beste sortene av rødsvingel og engkvein som tåler lav klipping og etablerer seg raskt.

SPIRE Golf Green er satt sammen av de beste sortene av rødsvingel og engkvein som tåler lav klipping og etablerer seg raskt.

Frøblandingen gir et jevnt og fast grasdekke med gode spille- og «putteegenskaper».

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640