SPIRE REPARASJON

SPIRE Plenfrø Reparasjon har stort innslag av raigras og etablerer seg svært raskt.

SPIRE Plenfrø Reparasjon har stort innslag av raigras og etablerer seg svært raskt.

Raigraset har imidlertid begrenset vinterherdighet i store deler av Norge. Engrapp og rødsvingel gir blandingen god varighet. SPIRE Plenfrø Reparasjon bør ikke velges til nyanlegg av plen.

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640