Søk

Du er her:

  • Forsiden>
  • Om FKRA>
  • Presse>
  • Pressemelding: Felleskjøpet Rogaland Agder vedtar ikke forelegg, ber politiet iverksette ytterligere etterforskning
Pressemelding

Pressemelding: Felleskjøpet Rogaland Agder vedtar ikke forelegg, ber politiet iverksette ytterligere etterforskning

Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) vedtar ikke forelegget bedriften er ilagt etter dødsulykken på bedriftens område i Hillevåg i Stavanger 6. februar 2015.

Vi mener det ikke foreligger brudd på Arbeidsmiljøloven eller dens forskrifter i denne saken. Bedriften ber politiet foreta ytterligere etterforskning.

Vi har i lang tid drevet et systematisk og grundig helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, og har i mange år forholdt oss til og samarbeidet godt med blant annet Arbeidstilsynet. Med utgangspunkt i dette, er vi overrasket over grunnlaget for forelegget.

Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) driver en omfattende virksomhet både i forhold til aktivitet, lokasjoner og antall ansatte. Dersom bedriften skulle gjøre seg skyldig i brudd på Arbeidsmiljøloven, vil man selvsagt erkjenne dette og ta følgene av det.

Når vi, som i dette tilfellet, bestemt mener det ikke foreligger brudd på loven, kan vi ikke vedta et forelegg.

Som tidligere nevnt mener vi politiet gjennom ytterligere etterforskning, vil komme til samme konklusjon.

Stavanger, 20. januar 2016
Ola Bekken
Adm. direktør
Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA)
Tlf +47 916 37 270

 

 

Verktøylinje

Strategiperioden 2019- 2022

FKRA skal være en lønnsom partner for våre kunder og eiere.

Vi har en klar og tydelig visjon som gir oss retningen i vår utvikling -  vi skal være landbrukets mest attraktive og lønnsomme partner.

Våre verdier bestemmer våre holdninger og handlinger og er personligheten til bedriften. I vårt daglige virke er de nyttige veivisere for hvordan vi utfører vårt arbeid.

Våre verdier er

  • Pålitelig
  • Effektiv
  • Nyskapende

Vi har satt oss spenstige mål for denne strategiperioden. FKRA skal være den foretrukne samarbeidspartner med det beste utvalget av driftsmidler, som bidrar til økt lønnsomhet for bonden. Vi skal assosieres med nyskapende produkter og effektive løsninger. Våre kunder skal oppleve personlig engasjement og punktlige leveranser.

FKRA tar samfunnsansvar med fokus på klima og bærekraft, vi skal bidra til en bærekraftig matproduksjon i et globalt perspektiv.

Målet vårt på kort og lang sikt er å gi våre eiere og kunder lønnsomhet i egen produksjon.

Vi ønsker å være en lønnsom partner for våre eiere!

 

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640