Søk

Du er her:

Salgsrekord for kraftfôr

Salgsrekord for kraftfôr og stor resultatforbedring

Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) nådde en ny salgsrekord for kraftfôr i 2012 på over 368 000 tonn. Det er en økning på mer enn 26 000 tonn fra 2011.

Markedsandelene har økt kraftig samtidig som også totalmarkedet for kraftfôr har økt. Bedriftens butikkjede har hatt en vekst i varesalget på over 8 %.


Styret foreslår overfor årsmøtet å sette av 15 mill kr til bonus. Det vil gi medlemmene en utbetaling på 1 % av tonnvarekjøpet.

 

Les mer i pressemelding

 

Publisert 20. februar 2013 - Grethe Sevdal

Verktøylinje

Strategiperioden 2019- 2022

FKRA skal være en lønnsom partner for våre kunder og eiere.

Vi har en klar og tydelig visjon som gir oss retningen i vår utvikling -  vi skal være landbrukets mest attraktive og lønnsomme partner.

Våre verdier bestemmer våre holdninger og handlinger og er personligheten til bedriften. I vårt daglige virke er de nyttige veivisere for hvordan vi utfører vårt arbeid.

Våre verdier er

  • Pålitelig
  • Effektiv
  • Nyskapende

Vi har satt oss spenstige mål for denne strategiperioden. FKRA skal være den foretrukne samarbeidspartner med det beste utvalget av driftsmidler, som bidrar til økt lønnsomhet for bonden. Vi skal assosieres med nyskapende produkter og effektive løsninger. Våre kunder skal oppleve personlig engasjement og punktlige leveranser.

FKRA tar samfunnsansvar med fokus på klima og bærekraft, vi skal bidra til en bærekraftig matproduksjon i et globalt perspektiv.

Målet vårt på kort og lang sikt er å gi våre eiere og kunder lønnsomhet i egen produksjon.

Vi ønsker å være en lønnsom partner for våre eiere!

 

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640