SPYLEPISTOL

Stabil og brukervennlig med et solid håndtak.

Stabil og brukervennlig med et solid håndtak. Vannstrålen reguleres etter hvor mye pistolgrepet trykkes inn. Den kan også låses i fast stilling. Leveres med hurtigkopling av standardtype (han). Tåler opptil 72 °C.

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640