VASKEMIDDEL DELAVAL ALKALI NON P

brukes til effektiv rengjøring og desinfeksjon.

Desinfiserer og effektivt fjerner fett og proteinrester. Anbefales i vekselvask med DeLaval Cid Non P.

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640