VASKEMIDDEL P3 MILD 5L HUSDYRROM

Brukes til rengjøring av husdyrrom, redskap og utstyr.

Skånskomt, alkalisk flytende middel for ordinært renhold. Kan brukes mens dyrene er i lokalet og egner seg godt til delrengjøring.

Verktøylinje

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640