VASKEMIDDEL PULVER DELAVAL ACID 50 10KG

Pulvervaskemiddel med maksimal ytelse under alle vannforhold.

Fjerner effektivt kalk og mineraler i melkeinstallasjoner og kjøletanker. Dosering mellom 50 og 75 ml per 10 liter vann. Brukes i vekselvask med DeLaval 30 Kombi Kveld, alkalisk vaskemiddel.

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640