BYGG HELIUM C2

Yterik og stabil. Korte strå, stråstiv. Hovedsort 2-rad.

Yterik og stabil. Korte strå, stråstiv.

Krever optimale jordforhold, pH og jordstruktur. ikke i gjenlegg.

Hovedsort 2-rad.

Veksttid, antall dager til gulmodning Såmengde i kg pr. dekar
112 22-25

*Såmengde avhenger av 1000-kornvekt. Denne er oppgitt på produktembalasjen.

Antall på pall/eske: 21 stk.

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640