Årsmøte 2022

FKRA sitt årsmøte ble avholdt onsdag 23. mars på Sola Quality Hotel i Rogaland. Møtet ble åpnet av ordfører Audun Meland etterfulgt av styreleders tale og informasjon fra administrerende direktør i FKRA.

23/3/22
Tekst/foto: Anne Linn Olsen

FV. Per Harald Vabø, adm. dir. og Sveinung Svebestad, styreleder FKRA.

Styreleders tale

Styreleder Sveinung Svebestad holdt en tale som bar preg av en krisetid vi ikke har sett maken til i vår levetid. Det rammer oss i Norge, landbruket og vår virksomhet svært sterkt.

Les styreleders tale her 

Orientering drift

Per Harald Vabø, administerende direktør i FKRA, startet talen med en gjennomgang salg av kraftfôr i 2021 og FKRA er stolte av å levere kraftfôr til de beste høytytende besetninger i 2021!

Per Harald viste til den dramatiske prisutviklingen sett i en global sammenheng etterfulgt av gjennomgang salg av plantekultur 2021 og den dramatiske prisutviklingen av gjødsel; dobling til tredobling på ett år.

Traktorsalget er omtrent likt som i 2020 med traktorsalg på ca. 88 mill. og redskap på ca. 66 mill. Leveringstidene ble imidlertid lengre slik at vi gikk inn i 2022 med rekordhøy ordrereserve på traktor og redskap.

BondeKompaniet butikkene avsluttet fjoråret med en kraftig kundevekst i desember. Salget til medlemmene hadde en økning med 10% i 2021. Navnebyttet fra FK-butikken til BondeKompaniet var vellykket med god kjennskap til den nye merkevaren bekreftet gjennom en markedsundersøkelse.

Den nye nettbutikken er i kontinuerlig utvikling og resultatet er bedre enn våre målsettinger i 2021.

I kraftfôrproduksjonen har vi også fokus på en kontinuerlig forbedrings- og tilpasningsprosess.

Orientering resultat og regnskap

Frank Solheim, økonomi direktør, gikk gjennom resultat og regnskap for konsernet, morselskap og datterselskaper.

Felleskjøpet Rogaland Agder økte driftsinntektene med 154 mill. kr og passerte 3 mrd. kr og fikk et resultat på 75 mill. kr for 2021. Dette er opp 15,7 millioner fra året før. Det gode resultatet skyldes økt salg i våre butikker. 

Konsernet økte driftsinntektene 174 mill. kr og passerte 3,5 mrd. kr i omsetning. Resultatet før skatt var 41,6 mill. kr som er 20,1 mill. kr svakere enn året før. Det er datterselskap innenfor fraksjonering av erter og pet-food som er årsaken til det svake resultatet. Det er gjennomført tiltak innenfor disse områdene i løpet av året og vårt eierskap Nisco APS er avviklet.

Les årsmelding og regnskap her

Kjøpsutbytte til medlemmer

Styrets innstilling: Av årets resultat går 28,1 mill. kroner tilbake til eierne som utbytte. Dette utgjør 1,5% av kjøp på butikk og tonnvarer.

FKRA støtter Ukraina

Årsmøtet i Felleskjøpet Rogaland Agder oppfordret styret til å gi et bidrag til hjelpearbeidet i forbindelse med krigen i Ukraina. Styret følger oppfordringen og donerer kr. 100 000,- til hjelpearbeidet gjennom Røde kors

Valg

Sveinung Svebestad ble gjenvalgt som styreleder.

 

Se også:

Styret

Datterselskap