Positivt resultat i et krevende år

2022 var preget av høye priser på en rekke innsatsfaktorer til landbruket og lange ledetider på vareleveransene inn til selskapet. Dette sammen med høye energipriser gjorde året krevende for landbruket og for Felleskjøpet Rogaland Agder. Som storforbruker av energi og plassering i energisone No2 opplevde vi en stor økning i våre energikostnader.

22/2/2023
Tekst/foto: Per Harald Vabø/Anne Linn Olsen

Positivt resultat i et krevende år

Felleskjøpet Rogaland Agder økte driftsinntektene med 329,6 mill. kr og fikk et resultat før skatt på 54,1 mill. kr.

Økt omsetning skyldes i stor grad økte priser. Dette gjelder spesielt for områdene kraftfôr og mineralgjødsel. Gjødselprisene var oppe i 3 gangen av tidligere normalnivå. Kraftfôr steg unormalt mye i pris grunnet høye internasjonale råvarepriser på protein, fett og karbohydrater, samt engrospris økning på norsk korn.

Butikkene våre, BondeKompaniet, opplevde økning i omsetning. Salgsøkningen er fordelt på alle våre 21 butikker fra Agder i øst til Vestland sør for Hardangerfjorden.

Salget av traktor, John Deere, viste en fin fremgang i året som gikk. Vi hadde også salgsfremgang innen forretningsområdene innendørsmekanisering og verkstedsdrift.

Av årets resultat går 20,8 mill. kr tilbake til eierne som utbytte. Dette utgjør 1 % av kjøp i butikk og tonnvarer.

Resultat før skatt i konsernet var på 31 mill. kr. Det svake resultatet skyldes i stor grad datterselskapet AM Nutrition som prosesserer erter til protein, stivelse og fiber. Vi opplevde høye råvarekostnader og energikostnader som vi ikke klarte å ta igjen i markedet. Markedsutsiktene ser bedre ut for 2023.
 

  FKRA   Konsern  
Mill. kr. 2022 2021 2022 2021
Driftsinntekter 3384,4 3054,8 3645,3 3314,2
Driftsresultat 71,5 67,8 45,9 72,7
Resultat før skatt 54,1 75 31 56,8
Egenkapital 823,1 799,6 787,9 784,2

 

Andre artikkelkategorier: