Prisutvikling og tilgang på råvarer

Vi mottar en del spørsmål om prisutvikling og tilgang på råvarer, spesielt etter at Russland invaderte Ukraina. Det vi vet er historikk både for verdensmarkedspriser og våre priser.

1/3/22
Tekst/foto: Keilih Nyback Hagen/Anne Linn Olsen

Tabellen viser prisstigninger for typiske kraftfôrråvarer basert på verdensmarkedspriser (el. kraft norske priser/25. februar).

  Siste 30 dager Siste 12 mnd
Soyamel + 18% + 8,5%
Raps + 6,1% + 58%
Kveite + 12,6% + 29%
Mais + 12% + 24%
Palmeolje + 30% + 80,5%
Olje + 19,5% + 57,5%
Naturgass + 13,4 + 60%
Tall fra SSB Kraftpriser eks. avgifter Siste 3 mnd Siste 12 mnd
Husholdninger - variabel pris kontrakter + 52,1% + 272%
Kraftintensiv industri + 22,8%

+ 65,7%

 

Vi har begrenset med råvarer som kommer fra Russland og Ukraina. Det er spesielt roepellets og solsikke vi får derfra i år.

I forhold til tilgang på råvarer, har det allerede vært begrenset fra Russland sin side, da de til dels har hatt eksportstopp også siste sesong. Det er med å drive priser opp. Hvilke skader krigen gjør på avlingsområder i Ukraina er for tidlig å si, men det er fare for redusert tilgang på råvarer også på lang sikt. 

FKRA gjør fortløpende vurderinger og tiltak for å holde kostnadene til bonden nede. Blant annet er endring i Formel Biff sortimentet et viktig tiltak for å begrense prisoppgangen. FKRA har gode beholdninger av råvarer per dags dato, men vi må forvente prisstigning etter hvert som vi tar i bruk nye partier av råvarer som har høyere innkjøpspriser. Situasjonen endrer seg nærmest dag for dag og FKRA vil følge opp med oppdateringer på utviklingen i råvarepriser og tilgang i tiden fremover.