Åpenhetslovens formål

Åpenhetslovens formål.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. Juli 2022 og skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.

Les mer her

Felleskjøpet Rogaland Agder

Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) er en samvirkebedrift eid av 8000 bønder. FKRA er den største leverandøren til landbruket i regionen, og dekker området fra Hardangerfjorden i nord til Agder i sørøst. Vi produserer og selger kraftfôr, gjødsel og såvarer, og vår fabrikk i Stavanger er Norges største kraftfôrfabrikk.

FKRA har vært medlem i Etisk Handel Norge siden 2013. Medlemskapet innebærer at vi har forpliktet oss til å jobbe for en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø i tråd med grunnleggende ILO-standarder og FN-konvensjoner.

Etiske retningslinjer

FKRA opererer med egne etiske retningslinjer overfor våre leverandører. Våre etiske retningslinjer skal signeres av alle våre leverandører. 

Les mer om Etisk handel her: Retningslinjer bærekraftig forretningspraksis

Aktsomhetsvurderinger

FKRA leverer gjennom sitt medlemskap i Etisk Handel Norge hvert år en redegjørelse for «Aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis». Medlemmer i EHN rapporterer på aktsomhetsburderinger opp mot et basisnivå, og oppfyller dermed lovkravene i åpenhetsloven.

Les FKRA sin redegjørelse rapporteringsåret 2022

 

Videre i vårt arbeid med aktsomhetsvurdering benytter vi oss av Factlines’ digitale løsning og tjenester. Via Factlines’ sendes det ut et egenrapporteringsskjema til utvalgte leverandører. Egenrapporteringen er basert på UN Global Compact og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og dekker kravene til åpenhetsloven.

Les om vårt arbeid med Åpenhetsloven

Merket fra Factlines er en bekreftelse på at vår organisasjon respekterer og jobber for gode arbeidsvilkår, både i egen organisasjon og videre i verdikjeden.

I 2023 jobbes det med å utforme og kvalitetssikre en digital løsning og plattform for «Due Dilligence» som alle nye leverandører må fylle ut før vi inngår samarbeid.

Les om vår og andre virksomheters redegjørselse her: Åpenhet om ansvar

 

Spørsmål til Felleskjøpet Rogaland Agder omhandlende Åpenhetsloven sendes til:firmapost@fkra.no

 

Les også:

Andre artikkelkategorier: