CALYPSO KONSENTRAT 400ML

Mot bladlus, ullus, mellus, trips, hærmygg, sommerfugllarver og biller på prydplanter og inne.

Tar også insekter som er inne i blader eller gjemmer seg i sammenrullede blader og skuddspisser. Gjentatte behandlinger kan også bekjempe spinnmidd.

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640