KEEPER MOT UGRESS KTB SPRAY 1L

Systemisk virkende middel mot brennesle, kveke, skvallerkål og annet ugress.

Brukes i hageganger, innkjørsler og gjengrodde arealer. Har ingen virkning på frø i jorden.

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640