NATRIA INSEKTSPRAY 750 ML

Godkjent til bruk på kjernefrukt, steinfrukt og prydplanter.

Mot bladlus, skjoldlus, sitkagranlus, ullus, mellus, trips og sikader. Effektiv også mot larver og egg. 4 dagers behandlingsfrist. Aktiv stoffer - Pyretriner og rapsolje.

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640