NATRIA UGRESSRENT SPRAY 1,0L

Til bekjempelse av ugress, mose og alger.

Passer på udyrkede arealer (grus, hellebelagte åpne arealer, innkjørsler, gjengrodde arealer etc.) samt under frukttrær, busker og hekker.

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640