HANDTERINGSSYSTEM FOR STORFE

Solid system for å handtere storfe på en sikker måte.

Solid system som består av 10 grinder (L=3,05m), 15 koblingsbolter, en avstandsholder uten grind (B=0,84m) og to avstandsholdere med grind (B=0,84m og B=1,58m).

Sammen med en fangboks, blir dette er komplett system.

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640