KOLOSTROMETER RÅMELKSTESTER SETT

Brukes til måling av Immunoglobulin G innhold i råmelk.

Brukes til måling av Immunoglobulin G  innhold i råmelk. Viktig at temperaturen på melka er 20 grader ved avlesing på denne type råmelktester.

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640