OVERVÅKINGSKAMERA FMC IP1 DELAVAL

Et kamerasystem i HD beregnet for fjøs/staller eller områder utendørs.

Gårdskamera FMC-IP1 Gir deg unike muligheter for overvåking. DeLaval gårdskamera FMC-IP1 er et kamerasystem i HD beregnet for fjøs/staller eller områder utendørs, FMC-IP1 er utviklet spesiellt for vanskelige fjøsforhold. Med programmet til kameraet, kan du bruke flere kameraer, og se ett eller flere områder samtidig.

FORDELER
• Oversikt i fjøset/stallen – gir trygghet.
• Overvåke automatiske systemer for å se at de går som de skal.
• Kalving: Ved å se når kalvingen skjer, kan du ved behov raskt gripe inn. Du kan se om kalven reiser seg opp og begynner å spise.
• Overvåke besetningen uten å forstyrre.
• Enkelt å flytte kameraet dit hvor det trengs mest for øyeblikket.
F.eks. ved korntørken under innhøstningen.

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640