PLASTER PÅ SPRAYBOKS MED TJÆRE 200ML

Plaster på boks. Transparent og sterilt. Danner en vannbeskyttende film.

Plaster på boks. Transparent og sterilt. Danner en vannbeskyttende film. Inneholder tjære som er flueavstøtende.

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640