REFRAKTOMETER RÅMELK BRIX SKALA

Håndholdt råmelk refraktometer til vurdering av kvaliteten av colostrum.

Håndholdt råmelk/colostrum refraktometer til vurdering av kvaliteten av colostrum. Måler den totale immunoglobulin-konsentrasjon i råmelk. Enkelt i bruk, gir rask og god vurdering av råmelkskvaliteten. Plasér 1-2 dråper råmelk på platen, lukk dekselet og avles deretter IgG konsentrasjonen. Kvaliteten av colostrum måles i prosent med en ’cut-off-verdi’ på 22%. En IgG konsentrasjon på 22% eller over betraktes som en colostrum av god kvalitet og svarer til en IgG på 50g/l.

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640