UTGLIDNINGSBÅND MED LÆRREIM

Utglidningsband Split Stop som sikrer at kua ikke forskrever seg.

Utglidningsband Split Stop som sikrer at kua ikke forskrever seg. En billig livforsikring for kua. Det brukes dels som et forebyggende tiltak mot strekkskader og ved kalving, også til å lege lettere strekkskader.

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640