KALVEBØTTE 8L MED SMOKK

Gjør det enkelt og naturlig for kalven.

Praktisk kalvebøtte for utfôring av melk og melkeerstatning der kalven selv suger i seg melka.

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640