FLEXI SPRAY

Låsbar avtrekker med variabel vannstrøm og separat flytkontroll: 4 funksjoner:Lanse Pistol med tre stråletyper: Rose, Hurtigoppfylling og jet Sprinkler (områdedekning 69m2) Vanne under hender

Låsbar avtrekker med variabel vannstrøm og separat flytkontroll 4 funksjoner: Lanse Pistol med tre stråletyper: Rose, Hurtigoppfylling og jet Sprinkler (områdedekning 69m2) Vanne under hender

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640