VANNINGSCOMPUTER MED DAGSLYSSENSOR

Automatisk tilpassing av daglig vanningsplan.

Automatisk tilpassing av daglig vanningsplan for å starte opp ved soloppgang og solnedgang. Justerbare tidsinnstillinger av vanning. Programmeres til å vanne en eller to ganger per dag med en varighet for 2- opptil 60 minutter, eller en kan bruke "vann nå" funksjonene.

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640