VANNINGSPISTOL ULTRA 6 3VANNMØNSTER

Velg mellom jetstråle, dusj og hurtigfylling. Godt egnet for rengjøring.

Pistolen har flott utseende, komfortable, myke materialer og en ergonomisk utførelse.

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640