GRØNSKEKVERKER 5L FK

Mot mose og grønske på terrasser, gårdsplasser, murer, kledning, takpanner mm. Klar til bruk, brukes på tørr overflate.

Mot mose og grønske på terrasser, gårdsplasser, murer, kledning, takpanner mm.
Klar til bruk, brukes på tørr overflate. Høyere temperaturer øker effekten.
Fosfatfritt og biologisk nedbrytbart.

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640