BRANNSLUKKER PULVER 6KG 34A PS6

Pulverslokkere gir en effektiv beskyttelse ved alle typer branntilløp. Slukkeklasse 34A.

Den er fylt med ett av markedets beste høyeffektpulver og slukker branner i fiberholdige materialer, plast, brennbare væsker og gasser samt i elektrisk utstyr. Egnede bruksområder er kjøretøy, fartøy, landbruk, verksteder og lager. Den er også egnet for privatpersoner i boliger og fritidshus

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640