Bærekraft skal lønne seg!

For Katrine Monge (29), som har vokst opp midt i matfatet på Brusand på Jæren, var det nesten som å komme hjem da hun i august begynte i stillingen som fagleder for bærekraft i Felleskjøpet Rogaland Agder.

Vårt Felleskjøp høsten 2023
Tekst/foto: Bethi Dirdal Jåtun

Katrine Monge.

–Jeg merker at foreldrene mine er stolte når de forteller at jeg har fått jobb i Felleskjøpet, som er en organisasjon de kjenner, smiler faglederen som allerede har opparbeidet seg bred erfaring innen bærekraftfeltet, som hun også er utdannet i.

BÆREKRAFTSØKONOMI

Etter studier i International Business i England og Tyskland, fikk hun jobb i Boreal.

–Jeg hadde imidlertid lyst til å bygge på utdannelsen min med en spesialisering i bærekraft. Høgskolen i Innlandet tilbød et interessant nytt studium i bærekraftsøkonomi, forteller Katrine, som foreslo at hun kunne bygge opp dette fagfeltet i Boreal. På den måten fikk hun en genuin læringsmodell hvor teori møtte praksis. Etter Boreal-tiden gikk veien videre til ladeselskapet Easee, der hun også ble sentral i organisasjonens bærekraftsarbeid.

 

–Vi var et team på sju, noe som gjorde at jeg fikk ansvar for utvalgte områder. Det var utrolig spennende, men jeg liker nok best å ha et mer helhetlig perspektiv og sjonglere flere prosjekter samtidig. Faglederstillingen i Felleskjøpet Rogaland Agder kom derfor som bestilt.

VISE EFFEKTER

–Det er gjort mye bra arbeid her allerede, men vi har en del å hente på struktur og ikke minst på å synliggjøre effektene av bærekraftsatsingen, sier faglederen som var på plass på kontoret i Hillevåg første august. Hun har allerede latt seg imponere over kunnskapsnivå og arbeidsinnsats i sin nye organisasjon.–En viktig del av jobben vil være å lete etter muligheter i alle de endringene som skjer rundt oss. Vi er en del av et globalt marked der det gjelder å finne gode, bærekraftige løsninger som ikke utelukkende tar hensyn til klima og miljø, men like mye til økonomi og menneskerettigheter.

"
Bærekraft er ikke et mål i seg selv. Det handler om tilpasning og kontinuerlige forbedringer.

Katrine Monge, fagleder for bærekraft i FKRA

Bærekraft er ikke et mål i seg selv. Det handler om tilpasning og kontinuerlige forbedringer. Bærekraft skal lønne seg! sier hun engasjert og oppsummerer:

NATURLIG DEL

Det er en drøm å kunne få jobbe med bærekraft på tvers av ulike områder i et selskap som FKRA.

–Målet er at bærekraft skal bli en naturlig del av det vi driver med. Jeg er på jakt etter hvordan ting henger sammen i et større system. Bærekraft dreier seg om mye mer enn klima, fastslår hun.

Videre påpeker hun at en viktig del av jobben vil være å bidra til å skape forståelse for dette arbeidet. God forståelse er nøkkelen til endring.

–«Business as usual» er ikke lenger et alternativ, noe ikke minst klimaendringene viser oss. For at vi skal kunne fortsette å være en forutsigbar partner til bonden, må vi navigere i et stadig mer komplekst landskap med nye typer risikoer, og vi må følge

samfunnsdebatten tett, sier hun og viser blant annet til at FKRA skal jobbe på lag med bonden for å støtte opp om nasjonale mål innen bærekraftig matproduksjon.

IKKE BARE POLITISK KORREKT

Hun er klar over at en del oppfatter bærekraftsarbeid som politisk korrekt og ikke tror at det faktisk gir effekt. Til dem sier hun:

–Gjør man ikke ting nå, vil det koste mer senere. Samfunnet har krav og forventninger som vi både skal levere og rapportere på. Følger vi ikke opp, kan det gå utover på bunnlinja. Dessuten: Bærekraft trenger ikke å være tomme ord i en strategi, men en lønnsom og framtidsrettet måte å jobbe på – om man klarer å engasjere flere mennesker med ulike forutsetninger og bakgrunner til å jobbe sammen mot felles mål.

–Bærekraftsutfordringene klarer vi ikke å løse på egen hånd, vi må jobbe sammen. Det handler om å

drive på en måte i dag som legger de rette forutsetningene for de neste generasjoner, sier hun.

For Katrine handler bærekraft også om å tørre og ta de nødvendige diskusjonene: –Det vil alltid dukke opp dilemmaer. De er en del av «gamet». Men med klare mål og en plan, er kursen satt, og da er diskusjonene enklere å ta. Tiltakene vi gjør i dag vil avgjøre hvilken fremtid vi skaper.

–DET KJENNES NÆRT

–Det kjennes veldig nært og inspirerende for meg å få jobbe med bærekraft innen landbruk og matproduksjon. Jeg kommer ikke fra gård selv, men mor har jobbet med grønnsaker på Brusand, der landbruket står i en særstilling. Selv har jeg drevet med hest i mange år og er glad i dyr generelt, så dette kjennes godt, avslutter hun.

Les også:

Andre artikkelkategorier: