Søk

 

 

 

 

  

    Velkommen

 • Lagring av gjødsel på gården

  Fra og med 15. juni 2015 trådte loven om Restriksjoner på omsetning og oppbevaring av gjødsel i kraft. Loven omfatter blant annet gjødsel med mer enn 16 % nitrogen fra ammoniumnitrat. I tillegg ivaretar loven sikkerheten både med hensyn til ulykker og tyveri.

 • Fokus på fiber til purka

  Purka har ulike behov i ulike faser av syklusen. Et område som er viktig å fokusere på er fiber, spesielt i drektigheten og rundt grising. Bidrar til å bedre dyrevelferden, samt forebygge eventuelle problemer som magesår, forlenga fødselsforløp og forebygge forstoppelse rundt grising.

 • Oppdatert oversikt over næringsverdier

  Oversikten over næringsverdier i vårt kraftfôr er oppdatert 19. oktober. Merk at næringsverdiene er veiledende, variasjoner kan derfor forekomme.

 • AJ Kross Hest

  AJ Kross Hest er velegnet som strø til hest. Strøet er bakterie- og støvfritt og har en svært gunstig pris. Produsert av fintsnittet rapshalm, som er presset til 8 mm store biter. Produktet er velegnet som strø i hesteboksen. AJ Kross Hest har meget god sugeevne og klistrer seg ikke til betong.


Medlem hos FKRA
 

Det er lønnsomt å være medlem i hos oss.
Landbrukskunder får mange fordeler ved medlemskap.

Kvantumsrabatt, årskvantumsrabatt, etableringsrabatt, bestillingsrabatt, sparekonto, bonusutbetaling, gratis faglige råd og veiledning, m. m

Til medlemssiden

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640