Felleskjøpet Fôrutvikling AS

Felleskjøpet Fôrutvikling (FKF) er Felleskjøpet Agri og Felleskjøpet Rogaland Agder sitt felles forsknings- og utviklingsselskap innen kraftfôr og fôrkonsept og er Norges ledende utviklingsmiljø på området.

Felleskjøpet Fôrutvikling AS

Selskapet driver med fôringsforsøk på alle produksjonsdyr og har egne forsøksfjøs for melkeku og slaktegris. I tillegg benyttes nasjonale og europeiske forskningsinstitusjoner og dedikerte husdyrprodusenter som forsøksverter.

Felleskjøpet Fôrutvikling er en attraktiv og aktiv samarbeidspartner i mange nasjonale og internasjonale forskningsprosjekt. Vår kompetanse bidrar til at forskning blir næringsretta og at kunnskap raskt kan settes ut i livet.

Utviklingsarbeidet skjer i tett samarbeid med eierne og med ulike kunnskapsmiljø i Norge og Europa. Leverandører av råvarer, tilskuddsfôr og tilsetningsstoffer er også viktige samarbeidspartnere i Felleskjøpets utviklingsarbeid på kraftfôr.

Selskapet ble etablert i 1992, og har levert produktutvikling og innovasjoner til Felleskjøpene og norsk landbruk i snart 30 år. Felleskjøpet Fôrutvikling har bidratt og bidrar til at forskningsresultater raskt kommer norske husdyrprodusenter til gode.

Selskapet holder til i Trondheim og er samlokalisert med Felleskjøpet Agri sin kraftfôrfabrikk i Ila.

Ansatte i Felleskjøpet Fôrutvikling

Felleskjøpet Fôrutvikling har 12 ansatte i markedsorientert produktutvikling – kompetanse brukt til FK-bondens beste.

Kari Ljøkjel

Kari Ljøkjel

Daglig leder
976 44 741
kari.ljokjel@fkf.no
Trondheim
Gorm Sanson

Gorm Sanson

Spesialveterinær
gorm.sanson@fkf.no
Trondheim
Linda Karlsson

Linda Karlsson

Utviklingssjef drøvtyggerfôr
linda.karlsson@fkf.no
Trondheim
Elin Furrevik Gjestvang

Elin Furrevik Gjestvang

Utviklingssjef hestefôr og tilskuddsfôr
elin.furrevik.gjestvang@fkf.no
Trondheim
Stine Gregersen Vhile

Stine Gregersen Vhile

Utviklingssjef kjæledyrfôr
stine.vhile@fkf.no
Trondheim
Margareth Opheim

Margareth Opheim

Utviklingssjef fôrtabell
margareth.opheim@fkf.no
Trondheim
Martha Grøseth

Martha Grøseth

Produktutvikler drøvtyggerfôr
martha.groseth@fkf.no
Trondheim
Maria Stavnes Sletta

Maria Stavnes Sletta

Produktutvikler drøvtyggerfôr
maria.stavnes.sletta@fkf.no
Trondheim
Anne Stine Ekker

Anne Stine Ekker

Utviklingssjef svin
anne.ekker@fkf.no
Trondheim
Ingrid Marie Håkenåsen

Ingrid Marie Håkenåsen

Produktutvikler svinefôr
ingrid.mariehakenasen@fkf.no
Trondheim
Franciska Steinhoff

Franciska Steinhoff

Utviklingssjef fjørfe
franciska.steinhoff@fkf.no
Trondheim
Ana Cruz

Ana Cruz

Produktutvikler fjørfefôr
ana.cruz@fkf.no
Trondheim
Bjørn Stabbetorp

Bjørn Stabbetorp

Styreleder
950 29 880
bjorn.stabbetorp@felleskjopet.no

Felleskjøpet Fôrutvikling

Besøksadresse
Nedre Ila 20, 7018 Trondheim

Fakturaadresse
regndat@felleskjopet.no (sendes som pdf-dokument)

Org.nr.: 998232058