Datterselskap

 

Direkteeide selskap

Vekstmiljø AS (50,2%)

Bondevennen SA (100%)

Felleskjøpet Fôrutvikling (34%)

 

Felleskjøpet AS (100%)

Kjæledyr/ertefraksjonering

AM Nutrition (100%)

Marinpet (100%)

Fish4pets (75,1%)

 

Eiendom

Hillevåg Næringspark AS (100%)

FKRA Eiendom AS (100%)

GBT AS (100%)

Flintegaten Eiendom AS (100%)

Møllevegen 2 og 4 AS (100%)

 

Andre selskap

Norsk Naturgjødsel AS (99,9%)

Jæren Bio AS (7%)

Fjordkjøkken AS (20%)

Nelson Garden Holding AS (10,33%)

Jæren Biopark AS (33,3%)

Sirevåg Rugeri AS (24%)