Datterselskap

 

Direkte eide selskap

Vekstmiljø AS (50,2%)

Bondevennen SA (33,3%)

Felleskjøpet Fôrutvikling (34%)

 

Felleskjøpet AS (100%)

Kjæledyr/ertefraksjonering

AM Nutrition (100%)

Marinpet (100%)

Fish4pets (75,1%)

 

Eiendom

Hillevåg Næringspark AS (100%)

FKRA Eiendom AS (100%)

GBT AS (100%)

Flintegaten Eiendom AS (100%)

Seimsfoss Eiendom AS (100%)

Andre selskap

Norsk Naturgjødsel AS (99,9%)

Jæren Bio AS (7%)

Fjordkjøkken AS (20%)

Nordic Garden AS (10,5%)

Jæren Biopark AS (33,3%)