Datterselskap

 

Direkte eide selskap

Vekstmiljø AS (50,2%)

Bondevennen SA (33,3%)

Felleskjøpet Fôrutvikling (34%)

 

Felleskjøpet AS (100%)

Kjæledyr/ertefraksjonering

AM Nutrition (100%)

Marinpet (100%)

Fish4pets (95%)

Nisco (50%)

Eiendom

Hillevåg Næringspark AS (100%)

FKRA Eiendom AS (100%)

GBT AS (100%)

Flintegaten Eiendom AS (100%)

Andre selskap

Norsk Naturgjødsel AS (99,8%)

Biogass Konsortium AS (22%)

Fjordkjøkken AS (20%)

Prima Protein AS (13%)

Nordic Garden AS (10,5%)