Driftsbygninger

Felleskjøpet Rogaland Agder er den største forhandleren av innendørsmekanisering i vårt markedsområde. Vi leverer utstyr og hjelper deg å planlegge løsninger innen innredning, ventilasjon, melking, utgjødsling, utfôring av grovfôr og kraftfôr med mer.

Aktuelt nå

Felleskjøpet Forsøksgard Klepp

Bli med inn i Formel-fjøset og se hvordan fôringssystemet fungerer. I forsøksfjøset kjører vi fôringsforsøk på melkekyr. Med det nye fôringssystemet er det mulig å kjøre forsøk på forskjellige typer grovfôr, fordelen med anlegget er at en kan mikse små porsjoner og fôre individuelt.

Få et lite innblikk av fôringssystemet i filmen!