Overgang til løsdrift med DeLaval VMS melkerobot!

I Vindafjord kommune, nærmere bestemt i Øvre Vats, har Jørn Strand og familien gjennomført en betydelig ombygging av fjøset. Overgangen fra båsfjøs til løsdrift med DeLaval VMS V310 melkerobot.

Salgskonsulent I-mek: Ola Haugland

Overgang fra båsfjøs til løsdrift med DeLaval VMS V310 melkerobot hos Jørn Strand i Vindafjord kommune.

Jørn Strand har sammen med familien, selv stått for mesteparten av byggearbeidet. Deres innsats har vært imponerende, og fjøset sto klart til bruk like før påske. Denne ombyggingen markerer et viktig skritt mot en mer effektiv og moderne drift.

Selv om det fortsatt gjenstår noe arbeid, er det meste av fjøset nå tatt i bruk. Med den nye løsdriften og melkeroboten på plass, er forventningene høye til økt effektivitet og bedre dyrevelferd.

Utstyr levert av FKRA:

 

Vi gratulerer Jørn med familie med ny VMS melkerobot og ønsker lykke til med videre drift!

Les mer om DeLavals VMS V300-serien med RePro

FKRA har levert utatyr til nytt VMS melkefjøs hos Jørn Strand i Vindafjord kommune.
FKRA har levert utatyr til nytt VMS melkefjøs hos Jørn Strand i Vindafjord kommune.
FKRA har levert utatyr til nytt VMS melkefjøs hos Jørn Strand i Vindafjord kommune.
FKRA har levert utatyr til nytt VMS melkefjøs hos Jørn Strand i Vindafjord kommune.
FKRA har levert utatyr til nytt VMS melkefjøs hos Jørn Strand i Vindafjord kommune.
FKRA har levert utatyr til nytt VMS melkefjøs hos Jørn Strand i Vindafjord kommune.
FKRA har levert utatyr til nytt VMS melkefjøs hos Jørn Strand i Vindafjord kommune.
FKRA har levert utatyr til nytt VMS melkefjøs hos Jørn Strand i Vindafjord kommune.
FKRA har levert utatyr til nytt VMS melkefjøs hos Jørn Strand i Vindafjord kommune.
FKRA har levert utatyr til nytt VMS melkefjøs hos Jørn Strand i Vindafjord kommune.
FKRA har levert utatyr til nytt VMS melkefjøs hos Jørn Strand i Vindafjord kommune.
FKRA har levert utatyr til nytt VMS melkefjøs hos Jørn Strand i Vindafjord kommune.
FKRA har levert utatyr til nytt VMS melkefjøs hos Jørn Strand i Vindafjord kommune.