Våre prosjekter

Her er en oversikt over våre prosjekter innen I-mek (nybygg, påbygg, rehabilitering og løsninger innen innredning, ventilasjon, melking, utgjødsling, utfôring av grovfôr og kraftfôr med mer).