Nytt løsdriftsfjøs på Varhaug!

Felleskjøpet Rogaland Agder har levert nytt flott VMS melkefjøs til Magnhild og Jan Ove Hobberstad Aanestad på Varhaug.

Nytt  VMS melkefjøs på Varhaug!

Melkefjøs for Jersey med plass til oppfôring av kviger. Fjøset er også bygget for ku/kalv - her går kalvene sammen med kyrne.

Utstyr levert av FKRA:

Felleskjøpet Rogaland Agder leverer nytt fjøs på Varhaug.
Felleskjøpet Rogaland Agder leverer nytt fjøs på Varhaug.