I-mek

Kontakt oss for utstyr og planlegging av landbruksbygg. Vi er spesialister på utstyr til spesifikke husdyrslag.

Harald Øglænd

Salgskonsulent gris
476 40 184
Varhaug

Magnhild Aanestad

Salgskonsulent gris
930 05 827
Varhaug og Klepp

Asbjørn Mæland

Salgskonsulent fjørfe
952 92 666
Klepp

Per Arvid Ueland

Salgskonsulent storfe
917 84 925
Varhaug

Thomas Brådli

Salgskonsulent storfe
941 80 060
Klepp

Ola Haugland

Salgskonsulent storfe
915 34 199
Haugesund

Sten Ivar Skretting

Salgskonsulent storfe
900 77 780
Lyngdal

John Morten Varhaug

Salgskonsulent storfe
470 25 327
Lyngdal

Njål vold

Salgskoordinator sau
911 45 861
Klepp

Jan Maldal

Markedssjef
915 91 086
Klepp