I-mek

Kontakt oss for utstyr og planlegging av landbruksbygg. Vi er spesialister på utstyr til spesifikke husdyrslag.

Jan Maldal

Markedssjef
915 91 086
jan.maldal@fkra.no
Klepp

John Skretting

Salgskonsulent gris/grovfôr mek.
957 03 858
john.skretting@fkra.no
Varhaug

Magnhild Aanestad

Salgskonsulent gris
930 05 827
magnhild.aanestad@fkra.no
Varhaug og Klepp

Asbjørn Mæland

Salgskonsulent fjørfe
952 92 666
asbjorn.maeland@fkra.no
Klepp

Per Arvid Ueland

Salgskonsulent storfe
917 84 925
perarvid.ueland@fkra.no
Varhaug

Thomas Brådli

Salgskonsulent storfe
941 80 060
thomas.bradli@fkra.no
Klepp

Ola Haugland

Salgskonsulent storfe
915 34 199
ola.haugland@fkra.no
Haugesund

Torvald Øvrebø

Salgskonsulent storfe
952 28 635
torvald.ovrebo@fkra.no
Haugesund

Sten Ivar Skretting

Salgskonsulent storfe
900 77 780
sten.ivar.skretting@fkra.no
Lyngdal

John Morten Varhaug

Salgskonsulent storfe
470 25 327
johnmorten.varhaug@fkra.no
Lyngdal