Styret i Felleskjøpet Rogaland Agder

 

Tillitsverv Valgt første gang
Styreleder  
Sveinung Svebestad
tlf. 957 47 923, Sveinung.svebestad@lyse.net
18*
Styremedlemmer  
Roar Lima Grødeland, nestleder
tlf. 926 54 165, roar_lima@hotmail.com
17*
Tarald Magne Oma
tlf. 918 51 443, Oma-tm@hotmail.com
18
Marit Øverland Ilstad
tlf. 416 99 045, Marit.ilstad@gmail.com
21*
Line Njåstad
tlf. 480 11 706, line.njastad@hotmail.com
20
Jannike Nystøl Simonsen 
tlf. 971 11 664, jannike_nystol_@hotmail.com
21
Ansattes representanter  
Ingrid Ropeid
tlf. 916 09 800, ingrid.ropeid@fkra.no
22
Sten Ivar Skretting
tlf. 900 77 780, sten.ivar.skretting@fkra.no
14
Geir Inge Gausland
tlf. 415 13 410, geiringe.gausland@fkra.no
22
Faste medlemmer uten stemmerett  
Per Harald Vabø
tlf. 908 29 444, Per.Harald.Vabo@fkra.no
 
Audun Meland
tlf. 909 90 763, audun@stiland.no
19*
Kontrollkomite  
Trygve Gundersen (leder)
tlf. 900 11 616, post@multifarm.com
20*
Torleif Stople (nestleder)
tlf. 917 36 655, tstople@frisurf.no
19*
Siri Rasmussen Lea
tlf. 948 13 801, siri-ral@online.no
21
Ordfører i årsmøtet  
Audun Meland
tlf. 909 90 763, audun@stiland.no
19*
Varaordfører i årsmøtet  
Anna Stangeland
tlf. 416 36 217, annasta@live.no
22*
Valgkomiteen  
May Ann Levik (leder)
tlf. 906 14 200, maylevik@gmail.com
22*
Odd Sele (nestleder)
tlf. 900 73 367, odd.sele@kleppnett.no
21*
Johan Ribe
tlf. 917 82 772, ribenaxbie@gmail.com
22
Ivar Eikeland
tlf. 908 78 879, eikelandskog@hotmail.com
21
Eivind Lien
tlf. 971 51 416, Eivl2@online.no
20*
Torger Birkeland
tlf. 413 85 021, torgerbirkeland@gmail.com
20*
Trond Joa
tlf. 901 68 558, trondjoa@hotmail.com
20*
Gjertrud Svartveit Osmundsen
tlf. 996 43 784, g-svartv@online.no
22

 

Informasjon

Årstallet bak navnet angir året en første gang ble valgt til tillitsvervet

*) Viser om personen er på valg 2023

Strategiperioden 2019-2022

FKRA skal være en lønnsom partner for våre  kunder og eiere. 

Les mer om vår strategi her