Driftsbygninger - sau og geit

Felleskjøpet Rogaland Agder tilbyr utstyr for både sau og geitehold. Vi leverer alt fra enkle innredninger til avanserte melkeanlegg for geit.

For å oppnå god helse og dyrevelferd i sau- og geitebesetningen er det viktig at driftsbygninger og innredning er tilpasset dyrenes behov og naturlige atferd.

Samtidig er kostnader knyttet til driftsbygninger viktig i saue- og geitehold. Vi har produkter som er funksjonelle og kostnadseffektive, og som samtidig ivaretar dyras helse og velferd.

Målet vårt er å tilby et bredt spekter av gode produkter til riktig pris. Vårt produktsortiment består av produkter fra kvalitetsbevisste og innovative leverandører

Våre kunder

Kontakt oss