I-mek service

Vi har spesialister innen flere fagfelt, vi monterer og utfører service på alt av utstyr til dine driftsbygninger, fôrings- og ventilasjonsutstyr, siloer, brann og overvåking.

Servicetelefon 481 39 525

Etter arbeidstid 900 19 299

Adresse: Kjøpmannsbrotet 2, 4351 Kleppe

Kjell Einar Soldal

Serviceleder I-Mek
416 48 955
kjell.einar.soldal@fkra.no
Klepp

Geir Egil Sele

Service-koordinator
913 17 571
geiregil.sele@fkra.no
Klepp

Nils Arne Moi

Servicetekniker
906 81 915
nilsarne.moi@fkra.no
Klepp

Espen Gjellestad

Servicetekniker
Klepp

Steinar Skjerahaug

Servicetekniker
Klepp

Lars B. Wathne

Servicetekniker
Klepp

Sigbjørn Arild Vikran

Servicetekniker
Klepp

Sigbjørn Haugsdal

Servicetekniker
Klepp

Livar Ree

Servicetekniker
Klepp

Geir Inge Gausland

Servicetekniker
Klepp

Torfinn Sanne

Servicetekniker
Klepp

Karstein Kvalavåg

Servicetekniker
Haugesund

Kristian Kinn

Servicetekniker
Haugesund

Roy Nøkland

Servicetekniker
Kristiansand