I-mek service

Vi har spesialister innen flere fagfelt, vi monterer og utfører service på alt av utstyr til dine driftsbygninger, fôrings- og ventilasjonsutstyr, siloer, brann og overvåking.

Servicetelefon 481 39 525

Mail: bestilling.imekservice@fkra.no

Etter arbeidstid tlf. 900 19 299

Adresse: Kjøpmannsbrotet 2, 4351 Kleppe

Kjell Einar Soldal

Serviceleder I-Mek
416 48 955
kjelleinar.soldal@fkra.no
Klepp

Nils Arne Moi

Servicetekniker
Klepp

Lars B. Wathne

Servicetekniker
Klepp

Sigbjørn Haugsdal

Servicetekniker
Klepp

Livar Ree

Servicetekniker
Klepp

Geir Inge Gausland

Servicetekniker
Klepp

Torfinn Sanne

Servicetekniker
Klepp

Marius Næssvold Ravndal

Servicetekniker
Klepp

Jan Christoffer Kolnes

Servicetekniker
Klepp

Alf Magne Qvam

Servicetekniker
Klepp

Fredrik Rasmussen Larsen

Servicetekniker
Klepp

Karstein Kvalavåg

Servicetekniker
Haugesund

Kristian Kinn

Servicetekniker
Haugesund

Roy Nøkland

Servicetekniker
Kristiansand