Nytt melkefjøs på Evje

Felleskjøpet Rogaland Agder har levert nytt flott VMS melkefjøs til Anne Elin Greibrokk på Evje. Fjøset er frittliggende isolert bygg med gjødselkjeller.

Nytt  VMS melkefjøs på Evje!

Melkefjøset har et romslig lufteområde under tak, tre rekkers liggebåsløsning til melkekyr og en rekkers liggebåsløsning til ungdyr. Egen fokusavdeling og stort fleksibelt kalvingsområde.

Utstyr levert av FKRA: