Bærekraftsatsing i Fellekjøpet:

- Det handler om å ta hensyn til økonomi, miljø og samfunn

–Den norske bonden vil få stadig flere krav til bærekraftig drift framover. Som bondens partner skal også vi prioritere og fokusere på dette, ikke bare gjennom bærekraftige varer og produkter, men også gjennom støtte og kunnskapsformidling.

Vårt Felleskjøp Vår 2023
Tekst/foto: Bethi Dirdal Jåtun/FKRA

Veronica Bollestad

Keilih Hagen Nybach

Det sier Veronica Bollestad som har rollen som bærekraftansvarlig i FKRA, noe som med all tydelighet understreker Felleskjøpet Rogaland Agders oppjustering av bærekraftfokuset i organisasjonen. Hun er klar over at mange nok kan oppfatte begrepet som mer politisk korrekt enn meningsbærende og understreker:

LANGT MER ENN CO2

–Bærekraft betyr å drive jordbruksvirksomhet på en måte som sikrer langsiktig produktivitet og økonomisk lønnsomhet. Det handler om langt mer enn CO2. Det handler om å ta hensyn til økonomi, miljø og samfunn. Bonden har mange utfordringer i dag, alt fra klimaendringer til økonomisk press. Her skal vi være en del av løsningen og støtte bonden slik at bøndene i dette landet får en bærekraftig fremtid.

Bærekraftsaspektet har lenge vært en viktig del av arbeidet i innkjøpsdivisjonen til Felleskjøpet Rogaland Agder, der man har stilt tydelige krav og betingelser til råvareleverandørene i forhold til blant annet barnearbeid, korrupsjon og miljø.

–Men det vi har sett behov for, og som vi begynte med i 2021, er et mer helhetlig blikk på bærekraft i egen organisasjon, ikke utelukkende på innkjøpssiden og opp mot leverandører, sier Keilih Hagen Nybach, FKRAs direktør for innkjøp og optimering.

BÆREKRAFTSGRUPPE OPPRETTET

Mens bærekraftsgruppa i FKRA tidligere bestod av tre personer fra innkjøp pluss et par fra andre avdelinger i organisasjonen, består dagens bærekraftsgruppe av én representant fra hver divisjon.

Veronica Bollestad leder gruppa og er også den de øvrige representantene rapporterer til når det gjelder tiltak og aktiviteter knyttet til bærekraftsarbeidet i de forskjellige divisjonene.
-De kravene vi setter til leverandørene våre må vi også sette til oss selv. Det er en del av aktsomhetsvurderingene som må forankres i hele bedriften, fortsetter Nyback Hagen som også er en del av bærekraftsgruppa.

Ifølge Nyback Hagen er målet med bærekraftsatsingen at det skal bli en del av hver enkelts arbeidshverdag. –Vi kan sammenlikne det med «HMS», som i starten var noe personalavdelingen holdt på med, men som i dag er blitt en naturlig del av arbeidskulturen på alle arbeidsplasser. På samme måte tror jeg vi vil oppleve det med bærekraft, sier hun.

I SKJÆRINGSPUNKTET

Direktøren for innkjøp og optimering presiserer at bærekraft ikke utelukkende handler om klima og miljø, men like mye om økonomi og sosiale forhold. Hun viser til Brundtland-rapporten fra 1987.

–Bærekraft er et samfunnsansvar på nasjonalt og internasjonalt nivå og ligger i skjæringspunktet mellom sosiale forhold, miljø/klima og økonomi. I dag legges mye av vekten på miljø og klima, men det er viktig at vi får med oss også de andre to, påpeker hun. Bærekraft handler om å utnytte ressursene på en så god måte som mulig, slik at det blir både penger og ressurser igjen. Hun eksemplifiserer: –Kundene våre forventer at vi leverer produkter som bidrar til god tarmhelse, vomhelse, jurhelse, beinstruktur og fjørdrakt. Derfor jobber vi med råvareegenskaper, fôrmaling og metthetsfølelse. Dette har også med bærekraft å gjøre.

KLIMAAVTRYKK PÅ TVERS

Når kraftfôret optimeres, har næringsinnhold og kostnad lenge vært det primære. Framover kommer klimaavtrykket inn som en stadig sterkere dimensjon også i optimeringsarbeidet.

–Stadig flere i bransjen er opptatt av klimaavtrykket på tvers av verdikjeden – fra fôrproduksjonen til hva og hvor mye dyrene spiser, til foredlingen på slakteriet eller meieriet og helt fram til sluttkunden, sier Keilih.

Dette kommer til å gjenspeile seg i forhold til produktmerking, noe Felleskjøpet Rogaland Agder allerede er i gang med. Men mye arbeid gjenstår, og nye bærekraftskrav vil komme.

–For å lykkes, er vi helt avhengige av at alle er med. Det er de som jobber tettest på de forskjellige områdene som kjenner sin produksjon og sitt felt best. Jeg vil oppfordre alle til å tenke over om noe kan bli gjort på en bedre eller annerledes måte, oppfordrer bærekraftansvarlig Veronica Bollestad, som veldig gjerne også hører fra bøndene om dette.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for spennende landbruksnyheter og gode tilbud!