Ny biokjel skal redusere vårt årlige klimaavtrykk

De siste årene har vist et stort behov for flere og mer CO2 vennlige energibærere til damp i produksjon av kraftfôr hos FKRA. Vi er en stor forbruker av energi. Biokjel til dampproduksjon skal kunne produsere ca. 45 % av det totale energibehovet til kraftfôrproduksjonen ved hjelp av havreskall som brensel.

Tekst/foto: Aasne Aasland og Arne Nordland/Anne Linn Olsen

Ny biokjel skal redusere FKRA sitt årlige klimaavtrykk.

Investeringen er beregnet til ca. 106 mill. kroner medregnet 20 mill. i Enovastøtte. Lønnsomheten skal bæres av sparte energikostnader og reduserte råvarekostnader. Samlet er besparelsen beregnet til ca. 15 mill. pr år.

Arbeidet med biokjelen har så vidt startet. Den internasjonale situasjonen, bl.a. det grønne skiftet og sterkt økende energipriser har ført til stor etterspørsel etter biokjeler. Beregnet ferdigstillelse er derfor satt til juli 2025.

FKRA har som mål å redusere sine CO2 utslipp med 55 % fra 1990 nivå innen 2030. Havreskall regnes som CO2 nøytralt og vil kunne redusere det totale CO2 utslippet for dampproduksjonen med ca. 90 % i forhold til bruk av eksisterende gasskjel og dermed gi et betydelig bidrag for å nå våre klimamål. Biokjelen kan alene gi en CO2 reduksjon for kraftfôrproduksjonen alene på ca. 85 % i forhold til 1990 med lokasjonsbasert måling. For hele FKRA vil den gi en reduksjon på ca. 42 % mot lokasjonsbaserte tall for 2022.

Ny biokjel skal redusere FKRA sitt årlige klimaavtrykk.

Gravingen til nytt bygg på Kvalaberg hvor biokjelen skal stå er godt i gang. 

Arbeidet med biokjelen har så vidt startet. Den internasjonale situasjonen, bl.a. det grønne skiftet og sterkt økende energipriser har ført til stor etterspørsel etter biokjeler. Beregnet ferdigstillelse er derfor satt til juli 2025.

Les også:

Andre artikkelkategorier: