Retningslinjer bærekraftig forretningspraksis

Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) er den største leverandøren til landbruket i regionen, og vi er derfor opptatt av å styrke næringa sitt resultat og sin samfunnsmessige rolle. Sommeren 2013 meldte FKRA seg inn i Initiativ for Etisk Handel (IEH), i dag kalt Etisk handel Norge (EHN). 

Våre verdier og handlinger påvirker omdømmet og konkurransekrafta til næringa.  Vi har derfor interne etiske retningslinjer som skal bidra til en reflektert holdning til etiske problemstillinger som ansatte i organisasjonen kan møte.  

I takt med FKRA sin økte import av varer, ser vi behovet for å forvalte våre verdier aktivt mot leverandørmarkedet. Sommeren 2013 meldte FKRA seg inn i Initiativ for Etisk Handel (IEH), i dag kalt Etisk handel Norge (EHN).  

Medlemskapet innebærer at vi har forpliktet oss til å jobbe for bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø i tråd med grunnleggende ILO-standarder og FN-konvensjoner.  

Vi forutsetter at våre leverandører setter seg inn i retningslinjene, er ærlig i sin tilbakemelding og åpen for å samarbeide om forbedringer der minimumsstandardene ikke er oppfylt. 

Vi er overbevist om at samarbeid mellom selskaper som har et aktivt og målrettet arbeid for samfunnsansvar, vil oppnå det beste resultatet både for våre eiere og for det samfunnet vi er en del av.

Etiske retningslinjer

Principes éthiques pour les fournisseurs