Tilbud om sikkerhetssjekk

Klepp, april 2023 - Asbjørn Fauskanger

Felleskjøpet Rogaland Agder har i sitt maskinregister registrert at du er eier av en Avant 520 m/utstyr, årsmodell 9/2/2015. Vi ønsker å tilby deg en autorisert sikkerhetssjekk kostnadsfritt*.

Avant 520: Tilbud om sikkerhetssjekk.

 

Kompaktlastere opererer ofte i krevende miljøer, og det har vært tilfeller hvor maskinen har antent. Vi understreker at det er snakk om sjeldne tilfeller sett opp mot det totale antallet maskiner som er levert, men ett branntilløp er alltid ett for mye.

Sikkerhetssjekken inkluderer en punktvis kontroll av elektronikk, samt ettermontering av to hovedsikringer. 

Viser sikkerhetssjekken at hele ledningskit bør skiftes, kan dette kjøpes. Det samme gjelder utbedring av eventuelle andre skader sikkerhetssjekken måtte avdekke.

Regelmessig vedlikehold og service er viktig, og vi oppfordrer sterkt å få gjennomført sikkerhetssjekk på eldre maskiner. Husk også å skru av hovedstrømbryter når maskinen ikke er i bruk. Dette reduserer brannrisikoen betraktelig, og styrker brannsikkerheten.

Våre teknikere er spesialister på Avant, og vil gjøre sitt ytterste for at din maskin opprettholder driftssikkerheten Avant er kjent for. De vil også gi deg et fordelaktig tilbud på serviceavtale, som også bidrar til å ivareta driftssikkerheten.

I tillegg til sikkehetssjekk minner vi om viktigheten av jevnlig vedlikehold av din kompaktlaster.

Viktig!

Trykk her for å gi din tilbakemelding – svarfrist 25. mai 2023

Felleskjøpet har utarbeidet konkrete tips for sikrere bruk:

  • Skru alltid av hovedstrømbryteren når du parkerer for å sikre maskinen ved en eventuell kortslutning.
  • Følg inspeksjons-, service og vedlikeholdsinstruksjoner.
  • Ta en daglig kontroll av lasteren. Er det behov for smøring, er motorreim og radiator rene, er det oljelekkasjer, ser maskinen ut som den skal?
  • Motorrommet rengjøres med høytrykkspyler i henhold til brukermanual.
  • Kontroller batteri, og rengjør batteri og batteripoler.
  • Sjekk innfestninger av ledninger, gjennomføringer og isolasjonen på kabler, og at de ikke ligger over skarpe kanter etc.
  • Bruk ikke motorvarmer mer enn 30 minutter av gangen.
  • Ikke benytt maskinen dersom støv eller gass kan skape brannfare.
  • Unngå drivstoffsøl under påfylling.

 

Skulle vår registrering være feil eller om maskinen er videresolgt, vil vi sette pris på om du informerer oss om feilen og eventuell ny eier, om kjent (se kontaktinfo under).

* Tilleggsarbeider som rengjøring, demontering av redskaper, inntransport eller kjøring faktureres eier/leasing-taker av maskinen etter Felleskjøpets satser.

Avantavtalen

Vi har utformert en meget gunstig serviceavtale som vi kaller for Avantavtalen. Dette er avtalen som sikrer deg at maskinen får de serviceintervallene som er anbefalt fra produsenten. Dette betyr at du sikrer deg regelmessig vedlikehold, som gir mindre stopptid og reduserer faren for store ekstra kostander.

 

 

 


 

Kontakt oss:

Andre artikkelkategorier: