Årsmøte 2023

FKRA sitt årsmøte ble avholdt onsdag 22. mars på Sola Quality Hotel i Rogaland. Møtet ble åpnet av ordfører Audun Meland etterfulgt av styreleders tale og informasjon fra administrerende direktør i FKRA.

FV. Per Harald Vabø, adm. dir. og Sveinung Svebestad, styreleder FKRA.

Styreleders tale

Styreleder Sveinung Svebestad holdt en tale som viste til en svært utfordrende tid vi ikke har sett maken til i vår levetid, men forhåpentligvis begynner vi å se noe lysning i tunnellen.

Les styreleders tale her 

Orientering drift

Per Harald Vabø, administerende direktør i FKRA, startet talen med krevende tider både nasjonalt og globalt. 

Gjennomgang salg av kraftfôr i 2022 og FKRA er stolte av å levere kraftfôr til de beste høytytende besetninger i 2022. Hele 14 av 15 besetninger over 40 årskyr bruker kraftfôr fra FKRA!

Gjennomgang salg av plantekultur 2022. 

Traktorsalget har igjen et godt år med stor etterspørsel hvor John Deere har en markedsandel på 23%. Traktor og redskap hadde en omsetning på kr. 290 mill. mot 235 mill. i 2021. Det er fortsatt stor utfordring med lange leveringstider på traktor.

BondeKompaniet butikkene avsluttet fjoråret med svært gode tall. Salget til medlemmene  og forhandlerne hadde en økning i 2022. BondeKompaniet i Etne hadde en rekordomsetning på 75 millioner kroner og ble kåret til "Årets butikk". Den nye nettbutikken er i kontinuerlig utvikling og har doblet salget i 2022.

I kraftfôrproduksjonen har vi også fokus på en kontinuerlig forbedrings- og tilpasningsprosess. Innkjøp av ny biokjel skal gi lavere og forutsigbare energikostnader og ta ned Co2 avtrykket.

Orientering resultat og regnskap

Thomas Kvalevåg, økonomidirektør, gikk gjennom resultat og regnskap for konsernet, morselskap og datterselskaper.

Felleskjøpet Rogaland Agder økte driftsinntektene 329 millioner kroner (10,8%) i 2022.

Konsernet har et svakere resultat enn i 2021. Driftsresultat på 45,9 mnok vs 72,7 mnok i 2021. Nedgang på 26,8 mnok sammenlignet med 2021.

Det er datterselskap innenfor fraksjonering av erter og pet-food som er årsaken til det svake resultatet. 

Les årsmelding og regnskap her

Kjøpsutbytte til medlemmer

Styrets innstilling: Av årets resultat går 20,8 mill. kroner tilbake til eierne som utbytte. Dette utgjør 1% av kjøp på butikk og tonnvarer.

Valg

Sveinung Svebestad ble gjenvalgt som styreleder.

 

Se også:

Styret

Datterselskap