Velkommen til fagseminar!

Som en del av årsmøtet 2024 ønsker vi å gi årsmøtedeltakerne faglig påfyll i en tid hvor vi opplever at samfunnsdebatten blir mer polarisert. Fagseminarene blir streamet av Bondevennen tirsdag 19. mars fra kl. 9-13.

Vi har fått med et knippe dyktige fagfolk på hvert sitt felt som skal ha innlegg på årets fagseminar.

Live streaming

Følg fagseminaret live på Bondevennen sin facebookside

Agenda

Tid Tema Foredragsholder
9-9.15 Velkommen og bakgrunn for dagens for tema Per Harald Vabø
9.15-10 Beredskapskommisjonen sine konklusjoner Anne Skuterud
10-10.30 Norsk Landbruk; muligheter og fremtidsutsikter Nils Vagstad
10.30-10.45 Pause  
10.45-12.50 Hva er tanken bak boka "Rasjonale bak norsk husdyrhold"  
  a. Bakgrunn for boka "Fra kornoverskudd til kjøtt"  Christian Anton Smedshaug
  b. Husdyrproduktene sin rolle i kostholdet Birger Svihus
  c. "Animalske matvarer i et ernærings- og helseperspektiv" Karianne Spetaas Henriksen
  d. Råvarer i norsk kraftfôr- "Restprodukt og avsetning norsk korn" Keilih Nyback
12.50-13 Oppsummering Sveinung Svebestad

Om foredragsholderne

Anne Skuterud - Beredskapskommisjonen sine konklusjoner

Anne Skuterud kjenner vi som styreleder i Felleskjøpet Agri og har sittet i "Totalberedskapskommisjonen" som leverte sin rapport med tittel: "Nå er det alvor" juni 2023. Anne har også vært elev ved Forsvarets høgskole.

Nils Vagstad - Norsk Landbruk; muligheter og fremtidsutsikter

Nils Vagstad har hatt en allsidig og mangfoldig karriere innen forskings- og utviklingsarbeid med mange ulike lederverv. Vi kjenner han best som direktør i NIBIO hvor han gikk av ved årsskiftet etter å ha ledet NIBIO til å bli landets ledende institutt innenfor, landbruk, mat, skog og bærekraft. Vagstad fortsetter i NIBIO og skal bruke sin erfaring og kompetanse på faglige spørsmål.

Christan Anton Smedshaug - «Fra kornoverskudd til kjøtt»

Christan Anton Smedshaug førsteamanuensis (II) ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU) og har siden 2011 ledet utredningskontoret AgriAnalyse. Han har tidligere arbeidet med internasjonal handelspolitikk i OECD og WTO og med næringspolitikk i Landbruks- og matdepartementet og Norges Bondelag.

Birger Svihus - Husdyrproduktene sin rolle i kostholdet

Birger Svihus er professor ved institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved NMBU. Siden 2005 har han jobbet mest med humanernæring som forskningsfelt og gitt ut flere bøker om ernæring og matproduksjon.

Karianne Spetaas Henriksen - "Animalske matvarer i et ernærings- og helseperspektiv"

Karianne Spetaas Henriksen er fagsjef i Animalia med ansvar for bærekraftig produksjon og kosthold.

Keilih Nyback - Råvarer i norsk kraftfôr - "Restprodukt og avsetning norsk korn"

Keilih Nyback er direktør for innkjøp og optimering i FKRA. Keilih har jobbet innen mange felt i FKRA og har god kunnskap om råvarer- og optimering av kraftfôrblandinger.