Felleskjøpet Rogaland Agder støtter Ukraina

Daglig leser vi om mange millioner mennesker som er på flukt fra krigen i Ukraina, med ufattelig lidelse og død. Denne konflikten har, og vil få store konsekvenser for europeisk og norsk matvareproduksjon.

25/3/22
Tekst/foto: Aasne Aasland/May-Linda Schjølberg

Stigende energi- og råvarepriser gjør at vi alle må belage oss på økende matvarepriser i tida framover. For alles skyld er det viktig at krigen i Ukraina stoppes og at sivilbefolkningen får fred og stabilitet - våre tanker går også til de ukrainske bøndene.

Ukraina trenger hjelp og etter henstilling fra årsmøtet har styret i FKRA bevilget kr. 100.000 til det humanitære hjelpearbeidet i Ukraina gjennom Røde Kors.