Formelfjøset gir forsøksresultater til gode for bonden

Vårt Felleskjøp våren 2023
Tekst/foto: Linda Karlsson, utviklingssjef drøvtyggerfôr i FKF/Anne Linn Olsen

 

I mars 2019 var det offisiell åpning av det nye Formelfjøset. Siden den tid har Felleskjøpet Fôrutvikling gjennomført mange forsøk i det moderne bygget. Men hvordan kommer kunnskapen fra forsøkene melkeprodusentene til gode?

Når vi planlegger et forsøk, går vi ut fra aktuelle områder som er viktige for økonomien i melkeproduksjonen. De siste årene har det vært stort fokus på økte råvarepriser. Det er derfor viktig at vi vet hvilken respons vi kan forvente med ulik fôrsammensetning og fôrteknologi, både på fôropptak, melkeproduksjon og innhold i melka. Først da kan vi vurdere hvilke ulike tiltak som er verdt investeringen. Målet er en kontinuerlig utvikling av Formelsortimentet, for en best mulig økonomisk løsning hos den enkelte melkeprodusent.

Proteinrespons

Kua har ikke et bestemt behov for protein eller AAT (aminosyrer absorberte i tarmen). Det må heller ses på som en respons, der økt mengde AAT gir økt produksjon av melk og melkeprotein. Responsen er avtagende og hvor mye AAT som bør fôres vil være avhengig av kostnaden for økt proteinnivå i fôret i forhold til betalingen for mer melk og melkeprotein. Vi har gjennomført flere responsforsøk i Formelfjøset og resultatene har ført til tilpasninger i proteininnhold i de ulike kraftfôrene i Formelsortimentet. Målsetningen er et bredt sortiment med kraftfôr som passer ulike produksjonsmål og som kompletterer mange forskjellige grovfôrkvaliteter.

Proteinverdien i grovfôr

Grassurfôr er en viktig kilde til protein for norske drøvtyggere. Felleskjøpet deltar derfor betydelig i et prosjekt som ledes av NMBU, der det overordnede målet er å forbedre proteinverdien i grassurfôr. Vi har gjennomført to forsøk i Formelfjøset der vi har studert effekten av ulike ensileringsmidler og nivå av fortørking. Forsøkene inngår i et doktorgradsarbeid og vil publiseres i løpet av kort tid. Vi håper resultatene fra prosjektet skal bidra til økt utnyttelse av norsk protein til drøvtyggere.

Økt fettprosent i melka

Det kan være god økonomi å produsere melk med høy fettprosent, spesielt for de som fyller melkekvoten. I Formelfjøset har vi studert effekten av ulik fôrsammensetning på produksjonen av melkefett. Resultatene har blitt implementert i Formelsortimentet, der spesielt Formel ProFet og Formel Elite inneholder komponenter som stimulerer til høy fettprosent i melka. Til forrige beitesesong lanserte Felleskjøpet en ny blanding, Formel ProFet Beite, som er spesielt tilpasset en rasjon med beitegras. Bakgrunnen er at vi normalt ser en reduksjon i fettprosent i melka hos kyr på beite. I forsøk på Formelfjøset gav Formel ProFet Beite betydelig høyere fettprosent i beitesesongen, sammenlignet med Formel Premium.

 

Høy andel norsk korn

For Felleskjøpet er det viktig å kunne bruke en høy andel norsk korn i kraftfôret. En rasjon med høy andel raskt nedbrytbar stivelse kan derimot ha negativ effekt på vommiljøet. Bruk av ulike bufferstoffer kan redusere risikoen for sur vom, bidra til god fordøyelighet av fôr og høy fettprosent i melka. Felleskjøpet har blant annet tatt i bruk en ny norsk algekalk med høy bufferevne i deler av Formelsortimentet. I pågående forsøk studerer vi hvilken effekt ulike bufferstoffer har på vom-pH og produksjonsresultater hos melkekyrne i Formelfjøset. Resultatene vil muliggjøre beregninger av kost-nytte for slike tilsetningsstoff og kan lede til forbedringer av Formelsortimentet som raskt kommer norske melkeprodusenter til gode.